№ 1(96) (2020)

DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(96)-2020

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

Особливості становлення та тенденції розвитку інституту медіації: українські та зарубіжні практики PDF
Viacheslav Grabovskiy, Yulana Rak 5-12
Еволюція інституту запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у системі публічної служби PDF
Olena Holiashkina 13-22
Форми участі громадськості в реалізації антикорупційної реформи в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку PDF
Andrii Marchenko 23-29
Вплив державного екологічного регулювання на впровадження інновацій та конкурентоспроможність: аналіз наукових підходів PDF
Serhii Iholkin 30-38
Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні в умовах євроінтеграції PDF
Olha Klymenko 39-48
Форми та методи управління ринком праці PDF
Valeriia Kovach 49-54
Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській Республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану PDF
Mohammad Rahman Oghlі Sardar 55-61
Системи оцінювання соціального розвит­ку регіонів: міжнародний досвід та вітчизняна практика PDF
Volodymyr Troshchinsky, Larisa Melnychuk, Natalia Yarosh 62-69
Застосування Acquis Communautaire у процесі реалізації державної мовної політики України щодо національних меншин (на прикладі угорської національної меншини) PDF
Tatyana Kovalova 70-79
Реєстр дослідницьких інфраструктур як засіб реалізації державної політики відкритої науки в країнах ЄС та в Україні PDF
Andrii Vasylenko 80-85
Світовий досвід формування та реалізації політики соціального захисту учасників бойових дій PDF
Yevheniia Hordiienko 86-94
Державна кіберосвіта та інструменти підвищення рівня цифрової компетентності населення України PDF
Oleksandr Karpenko, Leonid Arsenovych 95-102
Особливості етапізації інформаційного супроводу стратегічного управління PDF
Oleksandr Poprotskyy 103-109
Нормативно-правове та організаційне забезпечення інтелектуалізації управлінських процесів у діяльності органів публічної влади PDF
Tetiana Zaporozhets 110-114
Електронне, цифрове та smart-управління: сутність та співвідношення термінів PDF
Viktoriia Namestnik, Mykola Pavlov 115-121
Інформаційні механізми забезпечення гуманітарної безпеки органами пуб­лічної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід PDF
Olga Bilotserkivska 122-128