Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Журнал спрямований на висвітлення результатів науково-дослідних робіт, результатів теоретичних і прикладних досліджень учених, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів у галузі знань “Публічне управління та адміністрування”.

Зображення домашньої сторінки журналу

З 2009 р. усі електронні версії видання “Вісник Національної академії державного управління при Президентові України” передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі “Наукова періодика України”. З 2015 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” та українського реферативного журналу “Джерело”. З 2013 р. Вісник індексується Index Copernicus (ICV 2019 = 66.43) Публікується чотири рази на рік, мови видання - українська, англійська. Засновник і видавець: Національна академія державного управління при Президентові України. Реєстрація в Міжнародному центрі ISSN: 2310-2837. Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 1780 від 03.01.1996 р.; перереєстровано Міністерством юстиції України 19.04.2019 р. (серія КВ № 23866-13706Р).