ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІМПЕРАТИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ШЛЯХУ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Тетяна Запорожець Національна академія державного управління при Президентові України, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-1914-9481

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(101)-2021-47-52

Анотація

У статті досліджено проблему підвищення ефективності кадрового потенціалу як одного з головних завдань ресурсного забезпечення на шляху трансформаційних змін публічного управління в Україні. Обґрунтовано ключову роль якісного кадрового забезпечення в розв’язанні широкого кола проблем розвитку українського суспільства. Доведено, що його сутність полягає в складності та багатоаспектності процесу управлінської діяльності і виступає головним елементом управління людськими ресурсами та необхідним чинником досягнення цілей суспільного розвитку. Закцентовано увагу на сучасних проблемах формування кадрової політики. Установлено, що сутність управління, його функції і специфіка визначаються, з одного боку, поставленими завданнями, а з другого – змістом управлінської праці: її предметом, засобами і метою. Культуру й ефективність управління значною мірою визначають засоби управлінської праці – інтелектуальні, творчі, аналітичні та інші розумові здібності, а також сучасні цифрові технології, рівень і повнота їх використання.
Ключові слова: кадровий потенціал; ресурсне забезпечення; публічне управління; трасформаційні зміни; цифрові технології; цифрове суспільство.

Біографія автора

Тетяна Запорожець, Національна академія державного управління при Президентові України

кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри інформаційної політики та цифрових технологій

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-15

Номер

Розділ

Статті