Концептуалізація бюджетної політики в фінансово-економічній системі держави

Автор(и)

  • Anatoliy Rachynskyi Національна академія державного управління при Президентові України http://orcid.org/0000-0001-9888-6978
  • Lidiia Karpenko Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України http://orcid.org/0000-0002-2888-2477

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(99)-2020-28-38

Ключові слова:

бюджетний механізм, бюджетна політика, бюджетне регулювання, державний бюджет, місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти.

Анотація

Наукове дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці концептуальних засад і рекомендацій щодо формування дієвого механізму бюджетного регулювання в Україні в координатах макроекономічної політики стабілізації.
Мета статті полягає в дослідженні питань систематизації інструментальної бази моделювання механізму бюджетного управління у фінансово-економічній системі держави та розробці концептуальних підходів щодо розвитку місцевих бюджетів у контексті фінансової децентралізації в Україні. Прикладні аспекти дослідження ґрунтуються на визначенні основних напрямів та ефективності реалізації бюджетної політики в Україні за період 2018–2020 pp. Досліджено структуру бюджетного механізму та складових системи бюджетного управління як інструментального підґрунтя концептуалізації місцевих бюджетів в економічній системі держави. Практичною стороною роботи є моніторинг результативності формування дохідної частини місцевих бюджетів як фінансової основи соціально-економічного розвитку регіонів. У цілому проведення адміністративно-територіальної реформи та запровадження змін у територіальній організації влади в Україні забезпечило оновлення системи формування доходів місцевих бюджетів.
Аналіз, здійснений за обраною проблематикою дослідження, забезпечує концептуальною базою формування дієвого механізму бюджетної політики в Україні, формує платформу розбудови макроекономічної політики стабілізації. Перспективами подальших досліджень визначено поглиблене вивчення питань щодо механізму ефективного функціонування бюджетної сфери та здійснення інтегрованого управлінського аналізу.

Біографії авторів

Anatoliy Rachynskyi, Національна академія державного управління при Президентові України

доктор наук з державного управління, професор

Lidiia Karpenko, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

доктор економічних наук, професор

Посилання

Buriak, P. Yu. (2009). Kontseptualni ta metodychni osnovy audytu efektyvnosti / Natsionalna biblioteka Ukrainy imeni Vernadskoho. Retrieved from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vldfa/2009_16/BurjakP.pdf

Deineko, Ye.V. (2014). Vnutrishnii kontrol v umovakh reformuvannia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini :

avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk : spets. 08.00.08 «Hroshi, finansy i kredyt». Kharkiv. 20 p. [in Ukrainian].

Danchevska, I. R. (2016). Orhanizatsiia ta provedennia derzhavnoho finansovoho audytu vykonannia mistsevykh biudzhetiv Ukrainy. Problemy teorii ta praktyky oblikovo-analitychnykh nauk : kolektyvna monohrafiia pratsivnykiv i aspirantiv kafedry obliku i audytu LNU im. Ivana Franka. P. 225–237 [in Ukrainian].

Heiets, V. M. (2006). Priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy ta rol biudzhetnoi stratehii v yikh realizatsii.Naukovi pratsi NDFI. Is. 2. P. 3–6 [in Ukrainian].

Karpenko, L. & Voronzhak, P. (2017). Statement of Budgeting Management at Industrial Enterprises in Coordinates of the Financial and Economic Security System. International Relations 2017: Current issues of world economy and politics :

Conference proceedings 18th International Scientific Conference Smolenice Castle, 30th November [Volume of Scientific Papers]. University of Economics in Bratislava, 2017.

Karpenko, L. & Pashko, P. (2019). Formation of the system of fair businesspractice of the company under conditions of corporate responsibility. Academy of Strategic Management Journal. Vol.18 (2), P.1–8. Retrieved from: https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-the-system-of-fair-business-practice-of-the-company-1939-6104-18-2-339.pdf

Karpenko, L. M. (2018). Mizhnarodnyi dosvid vdoskonalennia systemy derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini: praktyka zastosuvannia. Ekonomichni perspektyvy pidpryiemnytstva v Ukraini : materialy II Mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. , (Natsionalnyi universytet derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, m. Irpen, 18–19 zhovtnia 2018). Irpin : Universytet DFS Ukrainy. Is. 1. 321 p. Vol. 119). P. 136–138 (Seriia «Podatkova ta mytna sprava v Ukraini» [in Ukrainian].

Karpenko, L. M. (2019). Otsiniuvannia efektyvnosti derzhavnoho finansovoho kontroliu hospodarskoi diialnosti v Odeskoi oblasti. Upravlinnia publichnymy finansamy ta problemy zabezpechennia natsionalnoi ekonomichnoi bezpeky : zbirnyk tez Podatkovoho konhresu (m. Irpin, 12 hrudnia 2019 r.). Irpin : Universytet DFS Ukrainy. 713 p. Vol. 141).

P. 369–372. (Seriia «Podatkova ta mytna sprava v Ukraini» [in Ukrainian].

Price of the State (2020). Ukraine Budget Statistics [online]. [cit. 2020-12-27]. Retrieved from: http://old.cost.ua/budget/revenue/

Shevchuk, V. O. (2016). Mekhanizm upravlinnia biudzhetnymy resursamy: problemy ta perspektyvy udoskonalennia. Oblik i finansy. Is. 3 (73). P. 166–175 [in Ukrainian].

Radelytskyy, Yu., Prokipchuk, L. (2018). Strategic priorities for development of local budgets in the context of local government reform. Eurasian Academic Research Journal. Is.10. P. 65–74 [in Ukrainian].

Radelytskyy Yu. Local budgets under conditions of financial decentralization. Eurasian Academic Research Journal.

№ 11 (29). Р. 36-45.

Voronzhak, P. V. (2018). Zarubizhnyi dosvid mistsevoho opodatkuvannia: praktyka zastosuvannia v Ukraini. Reformuvannia publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia, praktyka, mizhnarodnyi dosvid : materialy Vseukrainskoi nauk.-prakt. konf. za mizhn.uch. / Odeskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, m. Odesa, 26 zhovtnia 2018 r. Odesa : ORIDU NADU. S. 86–87

[in Ukrainian].

Zvity Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy. Retrieved from: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/237691.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-16

Номер

Розділ

Статті