DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(98)-2020-59-66

Модель міста як об’єкта ревіталізації

Iia Dehtiarova, Serhii Horbliuk

Анотація


У статті досліджено проблему з’ясування складових моделі міста в контексті впровадження політики ревіталізації здеградованих міських територій. Установлено можливості застосування міждисциплінарного та системного підходів у дослідженні міста. Розглянуто дві базові моделі міста: 1) місто як суспільно-територіальна система; 2) місто як екосистема. На основі ієрархії потреб за А. Маслоу сформульовано завдання ревіталізації міста, які включають рівні потреб як мешканців здеградованих територій, так і міста в цілому. Запропоновано авторську модель міста як об’єкта ревіталізації. Акцентовано увагу на окресленні здеградованої території та зони ревіталізації, чинниках розвитку та ревіталізації міста, зв’язках між діючими й здеградованими локальними центрами ділової і громадської активності в місті.

Ключові слова


місто; ревіталізація міста; модель міста; здеградована територія; міждисциплінарний підхід; системний підхід

Повний текст:

PDF

Посилання


Boiko-Boichuk, O. V. (2011). Misto [City]. Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. / za red. O. Yu. Amosova, O. S. Ihnatenka, A. O. Kuznetsova ta in. Xarkiv : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr». T. 5: Terytorialne upravlinnia [in Ukrainian].

Kolot, A. M. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak dominanta rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvitnoi diialnosti [Interdisciplinary approach as a development dominant of economic science and educational activities]. Sotsialna ekonomika. Is. 1–2. P. 76–83 [in Ukrainian].

Korzhov, H. (2010). Terytorialni identychnosti: kontseptualni interpretatsii v suchasnii zarubizhnii sotsiolohichnii dumtsi [Territorial identities: conceptual interpretations in modern foreign sociological thought]. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. Is. 1. P. 107–124 [in Ukrainian].

Lanovenko, O. H., Ostapishyna, O. O. Slovnyk-dovidnyk z ekolohii [Dictionary of Ecology] : navch.-metod. posib. Kherson : PP Vyshemyrskyi V.S. 226 p. [in Ukrainian].

Polozhennia pro poriadok vyrishennia pytan administratyvno-terytorialnoho ustroiu Ukrainskoi RSR [The procedure for resolving issues of administrative-territorial organization], zatverdzhenoho Ukazom Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR vid 12.03.1981 № 1654-X. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10#Text

Surmin, J. P. (2003). Teorija sistem i sistemnyj analiz [Systems theory and systems analysis]. Kyiv : MAUP. 364 p. [in Russian].

Ukraina. Chyslo administratyvno-terytorialnykh odynyts [Ukraine. Number of administrative-territorial units.]. Retrieved from: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html

Fomitska, N. V. (2014). Spetsyfika zastosuvannia systemnoho pidkhodu v derzhavnomu upravlinni [The application specifics of the system approach in public administration]. Derzhavne budivnytstvo. Is. 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2014_2_7

Berry, B. J. (1964). Cities as systems within systems of cities. Papers in regional science. Is. 13 (1). Р. 147–163.

Choi, B. C., & Pak, A. W. (2006). Multidisciplinarity, interdisciplinarity and transdisciplinarity in health research, services, education and policy: 1. Definitions, objectives, and evidence of effectiveness. Clinical and investigative medicine. Is. 29(6).

Chojnicki, Z. (1988). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny. Is. 60 (4).

Р. 491–510.

Habitat, U. N. (2016). New urban agenda. United Nations :

New York, USA.

Haken, H. (1993). Synergetic as a Theory of Creativity and Its Planning, w: A. E. Andersson et al. (red.). The Cosmo-creative Society: Logistical Networks in Dynamic Economy. Springer Verlag, Berlin.

Maik, W. (2008). Ewolucje teoretyczno-metodologiczne studiów miejskich w świetle zmieniających się konceptualizacji miasta. Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Р. 77–90.

Maslow, A., & Lewis, K. J. (1987). Maslow's hierarchy of needs. Salenger Incorporated. 14. 987.

McCarney, P. L. (2006). Our Future: Sustainable Cities –Turning Ideas into Action (No. id: 556).

Mierzejewska, L. (2009). Rozwój zrównoważony miasta: zagadnienia poznawcze i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Pacione, M. (2009). Urban geography: A global perspective. Routledge.

Parysek, J. J. (2015). Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Is. 77(1).

Parysek, J., & Mierzejewska, L. (2013). Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Przewoźniak, M. (1991). Krajobrazowy system interakcyjny strefy nadmorskiej w Polsce. Uniwersytet Gdański.

Ratzel, F. (1901). Der lebensraum: Eine biogeographische studie. H. Laupp.

Rzeńca, A., & Rzeńca, P. (2016). Miasto jako system ekologiczny. EkoMiasto# Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta / red.

A. Rzeńca, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Von Bertalanffy, L. (1950). An outline of general system theory. British Journal for the Philosophy of science.

Węcławowicz, G. (2007). Geografia społeczna miast: uwarunkowania społeczno-przestrzenne. Wydawnictwo Naukowe PWN.