Державно-приватне партнерство у сфері транспортної інфраструктури: зарубіжний досвід для України

Автор(и)

  • Iryna Barbir Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України http://orcid.org/0000-0003-1581-8967

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(98)-2020-49-58

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, соціальна інфраструктура, транспортна інфраструктура, приватний партнер

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку транспортної інфраструктури у світі. Обґрунтовано доцільність вирішення зазначених проблем за допомогою впровадження проєктів державно-приватного партнерства. Виокремлено найважливіші сфери застосування державно-приватного партнерства в Україні. Проаналізовано зарубіжний досвід залучення приватних інвесторів до розвитку транспортної інфраструктури і реалізацію такого досвіду для України.

Біографія автора

Iryna Barbir, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

аспірантка кафедри державного управління

Посилання

Danylyshyn, V. I., Stefankiv, O. M., Tsizhma, O. A. (2016). Zarubizhnyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva ta propozytsii shchodo yoho vdoskonalennia v Ukraini [Foreign experience of public-private partnership and offers for its improvement in Ukraine.]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Is. 11. P. 332 [in Ukrainian].

Infrastruktura kak faktor rosta. Ekonomika. 23 ijunja 2014. Retrieved from: http://www.svoboda.org/content/article/25432479.html

Kyrychenko, S. O. Vykorystannia svitovoho dosvidu zadlia rozvytku sotsialnoi infrastruktury v rehionakh Ukrainy [Use of world experience for the development of social infrastructure in the regions of Ukraine]. Retrieved from: file:///C:/Users/User/Downloads/80088-168476-1-SM.pdf

Shutaieva, O. O., Pobirchenko, V. V., Hryshchenko, M. O.

(2015). Zarubizhnyi dosvid derzhavno-pryvatnoho partnerstva i mozhlyvist yoho adaptatsii v Ukraini [Foreign experience of public-private partnership and the possibility of its adaptation in Ukraine]. Ekonomika: teoriia ta praktyka. Is. 1. P. 47–54. Retrieved from: file:///C:/Users/User/Downloads/econom_2015_1_9%20(2).pdf

Vynnytskyi, B., Lendel, M., Onyshchuk, B., Sehvari, P. (2008). Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia derzhavno-pryvatnykh partnerstva v Ukraini ta za kordonom [Experience and prospects for the implementation of public-private partnerships in Ukraine and abroad]. Kyiv : K.I.S. P. 146 [in Ukrainian].

Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. Shchodo rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva yak mekhanizmu aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti v Ukraini [Regarding the development of public-private partnership as a mechanism for intensifying investment activities in Ukraine]. Analitychna zapyska. Retrieved from: http://old2.niss.gov.ua/articles/816/

Agazarjan, N. V. (2016). Analiz mirovogo opyta primenenija mehanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo. T. 3. № 2.

S. 151–172 [in Russian].

Kredisov, A. I., Bilous, A. O. (2016). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta yoho vykorystannia v Ukraini [Public-private partnership: world experience and its use in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy. Is. 2 (651). P. 8 [in Ukrainian].

Ofitsiinyi sait tsentru rozvytku DPP u Velykobrytanii [Official site of the PPP Development Center in the UK]. Retrieved from: http://www.partnershipsuk.org.uk

Masyk, M. Z. (2018). Zarubizhnyi dosvid realizatsii DPP-

proektiv [Foreign experience in implementing PPP projects.]. Derzhavne upravlinnia. Is. 1. P. 61 [in Ukrainian].

Olentsevych, M. V., Kovalova, O. V. (2014). Derzhavno-pryvatne partnerstvo u rozvynenykh krainakh svitu: dosvid dlia Ukrainy [Public-private partnership in developed countries: experience for Ukraine]. Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol. V. A. Derii (holov. red.) ta in. Ternopil : Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu «Ekonomichna dumka». Vol. 15. Is. 1. P. 134–143 [in Ukrainian].

Shilepnytsky, P. I., Zybareva, O. V. (2019). Derzhavno-pryvatne partnerstvo: polskyi dosvid [Public-private partnership: the Polish experience]. Efektyvna ekonomika : Elektronnyi zhurnal. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872

Avdakov, I. Ju. (2012). Transport Japonii: osobennosti strategii innovacionnogo razvitija. Istorija i sovremennost'. Vyp. № 2 (16). Retrieved from: https://www.socionauki.ru/journal/articles/147239/

Transport i transportnaja infrastruktura. Retrieved from: http://www.eurorussbusiness.com/ru/ecsparvochnik/japan/transport-i-transportnaya-infrastruktura.html

Kyrychenko, S. O. Vykorystannia svitovoho dosvidu zadlia rozvytku sotsialnoi infrastruktury v rehionakh Ukrainy [Use of world experience for the development of social infrastructure in the regions of Ukraine] / Natsionalnii tekhnichnyi universytet Ukrainy. KPI. Retrieved from: file:///C:/Users/User/Downloads/80088-168476-1-SM%20(4).pdf

Posolstvo Ukrainy v Yaponii. Ukrainsko-yaponski vidnosyny. 8 travnia 2020. Retrieved from: https://japan.mfa.gov.ua/ukrayina-yaponiya/ukrayinsko-yaponski-vidnosini

Poizd Pekin-Shankhai zaime chotyry hodyny v dorozi. 16 lystopada 2010 r. Retrieved from: https://Beijing-Shanghai train takes four hours

Za piat hodyn proikhaty cherez dvadtsiat odne misto. Pekin (2008). Retrieved from: http://russian.china.org.cn/archive2006/txt/2006-05/16/content_2237773.htm

Yaponiia ta Kytai ne ekonomliat resursy na budivnytstvo unikalnykh inzhenernykh sporud. 10 kvitnia 2015. Retrieved from: https://svpressa.ru/post/article/118346/

Stratehiia stiikoho rozvytku vysokoshvydkisnoi zalizny­chnoi dorohy Kytaiu. 10 hrudnia 2016 r. Retrieved from: https://link.springer.com/article/10.1631/jzus.A1600747

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-15

Номер

Розділ

Статті