Методологія оцінювання стану і концентрації ринку страхування при його державному регулюванні

Автор(и)

  • Olha Klymenko Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.36030/2310-2837-3(98)-2020-36-42

Ключові слова:

ринок страхування, розвиток, проблеми, конкуренція, концентрація, індекс Герфіндаля–Гіршмана, регулювання.

Анотація

У статті проаналізовані показники стану страхового ринку України за 2018–2019 рр. Зазначено, що розвиток страхового ринку в останні роки має позитивну динаміку, що свідчить про дієвість і управлінську здатність системи державного регулювання. Досліджено рівень концентрації страхового ринку України та визначено основні тенденції розвит­ку конкуренції на ньому. Обґрунтовано необхідність посилення контролю й регулювання концентрації страхового ринку. Здійснено аналіз методології оцінки концентрації страхового ринку на основі значень індексу Герфіндаля–Гіршмана. Показано, що в Україні з 2018 по 2019 р. цей індекс відносно ризикових видів страхування і страхового ринку в цілому зменшувався. Установлено згідно з прийнятою градацією рівнів концентрації фінансових ринків за допомогою індексу Герфіндаля-Гіршмана, що страховий ринок України  відповідає ступеню низької концентрації. Зазначено, що хоча концентрація ринку страхування життя в останні роки визначається як помірна, сукупна частка валових страхових премій, зібраних трьома найбільшими страховими компаніями у 2017–2019 рр., перевищувала 50% надходжень усіх валових страхових премій. За українським законодавством такий показник сукупної частки страхових премій, зосереджених у трьох компаніях, визначає цей ринок як монопольний. Запропоновано вдосконалити методологію оцінки концентрації страхового ринку в напрямі підвищення її інформативності і достовірності. Визнано доцільним на доповнення до значень індексу Герфіндаля–Гіршмана  в цілому по страховому ринку України розраховувати цей індекс також у розрізі регіонів, за видами страхування, окремо за галузями. Рекомендовано методику оцінки концентрації страхового ринку затвердити на державному рівні. Запропоновано заходи щодо прискорення розвитку ринку страхових послуг України шляхом удосконалення системи його регулювання.

Біографія автора

Olha Klymenko, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів
департаменту страхового регулювання та нагляду

Посилання

Abakumenko, O. V. (2013). Modeliuvannia rivnia konkurentsii na finansovomu rynku Ukrainy. Biznesinform. № 5.

S. 302–310 [in Ukrainian].

Bazylevych, V. D. (2008). Strakhuvannia: Pidruchnyk. Za red. V. D. Bazylevycha. Kyiv : Znannia. Р. 1019 [in Ukrainian].

Hamankova, O. O. (2009). Informatsiini vady doslidzhennia stupenia monopolizatsii rynku strakhovykh posluh Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky. № 10. Р. 80–87

[in Ukrainian].

Holovko-Marchenko, I. S. (2013). Sutnist poniattia konkurentospromozhnist pidpryiemstva. Jekonomika predprijatija. Tehnicheskij audit i rezervy proizvodstva.

№ 5/3 (13). Р. 46–48 [in Ukrainian].

Dyba, V. A. (2016). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku strakhovykh kompanii Ukrainy. Ekonomika ta derzhava. № 11. Р. 80–83 [in Ukrainian].

Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 05.07.2011 № 3567-VI. Retrieved from: http://www.rada.gov.ua.

Zinchyk, S. M., Momot, O. M. (2013). Poniattia konkurentospromozhnosti yak ekonomichnoi katehorii suspilnoho rozvytku. Aktual’nye voprosy povyshenija konkurentosposobnosti gosudarstva, biznesa i obrazovanija v sovremennyh jekonomicheskih uslovijah :

mezhd. nauchno-prakt. internet-konf. Poltava, 14–15 fevralja. Р. 1/2–2/2. Retrieved from: http://www.confcontact.com/20130214_econ/1_zinchik.htm#tabs_9

Zolotarova, O. V. (2017). Kliuchovi tendentsii ta priorytety rozvytku rynku strakhovykh posluh v Ukraini. Ekonomika i suspilstvo. № 11. Р. 413–420 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2019). Napriamy vdoskonalennia rehuliuvannia rynku strakhuvannia. Ekonomika Ukrainy. № 7–8. Р. 55–69 [in Ukrainian].

Klymenko, O. V. (2020). Derzhavne rehuliuvannia rynkiv nebankivskykh finansovykh posluh v Ukraini v umovakh yevrointehratsii. Visnyk NADU. Seriia «Derzhavne upravlinnia». № 1. Р. 39–48 [in Ukrainian].

Malikova, I. P. (2017). Otsinka kontsentratsii strakhovoho rynku Ukrainy, yii zviazok z protsesom monopolizatsii ta konkurentsii. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky. Is. 23. Ch. 3.

Р. 76–79 [in Ukrainian].

Nechyporuk, L. V. (2010). Strakhovyi rynok: zakonomirnosti stanovlennia ta rozvytku v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia. Kharkiv : Pravo, 280 р. [in Ukrainian].

Purii, H. M. (2018). Strakhovyi rynok Ukrainy: suchasnyi stan ta problemy rozvytku. Efektyvna ekonomika : Elektronnyi zhurnal. № 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6609

Shirinian, A. S., Shirinian, L. V. (2019). Konkurentospro­mozhnist rynku bankivskykh posluh Ukrainy: faktor mas­shtabu. Ekonomika Ukrainy. № 2. Р. 37–48 [in Ukrainian].

Shirinian, L. V., Shirinian, A. S. (2017). Metodolohiia kompleksnoi otsinky vidkrytosti rynkiv bankivskykh i strakhovykh posluh Ukrainy. Ekonomika Ukrainy. № 12. Р. 34–51 [in Ukrainian].

Shumelda, Ya. P. (2007). Osoblyvosti konkurentsii na strakhovomu rynku. Strakhova sprava. № 2. Р. 4–7 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-15

Номер

Розділ

Статті