DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-45-49

Екологічна безпека як складова національної безпеки України: сучасні концепції та підходи

Volodymyr Kopanchuk

Анотація


У статті представлено всебiчне та доктринальне дослiдження екологiчної безпеки як складової нацiональної безпеки України крізь призму узагальнення та систематизації сучасних концепцій і підходів. Констатовано, що належність екологічної безпеки до більш загальної категорії «національна безпека» є юридичним фактом, який характеризується преюдиціальним змістом, унаслідок прямого й опосередкованого закріплення на рівні чинного законодавства України, а отже, не потребує окремого аргументування чи доведення. Запропоновано три концепції визначення поняття «екологічна безпека» залежно від її функціонального призначення, зокрема управлінську, охоронну та карально-ретроспективну. Доведено, що кожна з представлених концепцій дає змогу виокремити лише певні закономірності екологічної безпеки, унаслідок чого доцільно запропонувати всезагальне поняття, яке б відображало синтез усіх представлених підходів. Отже, під екологічною безпекою доцільно розуміти структурний елемент національної безпеки, який відображає стан захищеності державних та суспільних інтересів і забезпечується шляхом застосування державного примусу в процесі здійснення державно-управлінської діяльності

Ключові слова


екологiя; нацiональна безпека; нацiональна безпека України; екологiчна безпека; загрози екологiчної безпеки; концепції екологічної безпеки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarov, S. I., Lytvynov, U. V. (2012). Ekolohichna bezpeka yak skladova natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Environmental safety as component of national security of Ukraine]. Visnyk KrNU imeni Mykhaila Ostrohradskoho, № 2. P. 142–146 [in Ukranian].

Hulych, O. I. (2014). Rehuliuvannia ekolohichnoi bezpeky rehionu: yevropeiskyi dosvid [Regulations of environmental safety of the region: european experience]. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, Is. 3. P. 145–152 [in Ukranian].

Nadobko, S. V. (2016). Admіnіstratyvna vіdpovіdalnіst za porushennia zakonodavstva pro banky і bankіvsku dіialnіst [Administrative responsibility for violation of the legislation on banks and bank activity] (Candidate’s thesis). V. N. Karazin Kharkiv National University. Kharkiv [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha :

Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 № 1264-XII (1991). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Is. 41. Art. 546.

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26.05.2015 r. № 287/2015. (2015). Ofitsijnyj visnyk Ukrainy [Official Gazette of Ukraine], Is. 43. Art. 14.

Sabirov, R. F. (2010). Ekolohichna bezpeka yak nevidiemna skladova natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Environmental safety as component of national security of Ukraine]. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka, Is. I. P. 240–245 [in Ukranian].

Khylko, M. I. (2017). Ekolohichna bezpeka Ukrainy [Environmental safety of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Yu. S. (1989). Pravovye problemy jekologii [Legal environmental problems]. Kiev : Naukova dumka [in Ukranian].

Shmandii, V. M., Shmandii, O. V. (2008). Ekolohichna bezpeka – odna z osnovnykh skladovykh natsionalnoi bezpeky derzhavy [Environmental safety – one of the main components of national security of the state]. Ekolohichna bezpeka. Is. I. Р. 9–15 [in Ukrainian].

Yakovleva, A. M., Afonska, T. M. (2007). Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern explanatory dictionary of Ukrainian]. Kharkiv : TORSINH PLUS [in Ukrainian].