DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-36-44

Перспективні напрями запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади

Tetiana Zaporozhets

Анотація


Статтю присвячено обґрунтуванню перспективних напрямів запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади. Установлено, що у світі відбувається еволюційна зміна парадигми діяльності органів публічної влади шляхом еволюціонування різних концептуальних підходів – від «інформатизації державного управління» до «електронного урядування», на зміну якому приходить «цифровізація публічного управління та адміністрування» – «цифрове врядування» та стає базовим пріоритетом у розвитку концепту «інтелектуальне управління». З’ясовано, що в Україні цей процес перебуває лише на початковому етапі. Необхідними умовами для каталізації технологічних інновацій та забезпечення цільових інвестицій потрібно оперативне оновлення нормативно-правової бази, взаємопов’язані й адаптивні інститути, а також проактивний підхід урядовців. Обґрунтовано, що на практиці в усьому світі країни стикаються з низкою серйозних обмежень, подекуди ініціативи у цій сфері обмежуються оцифровуванням існуючих державних послуг, а не докорінною перебудовою всього процесу. Нерідко це відбувається через розгортання складних у використанні платформ, що в результаті призводить до низького рівня задоволеності користувачів. Існують також прогалини в організації міжвідомчої взаємодії, результатом якої є відсутність функціонально необхідної крос-платформеної інтероперабельності, зберігається розрив між ефективними й інтерактивними зовнішньоорієнтованими урядовими цифровими платформами і традиційними інформаційними системами, підтримкою внутрішніх процесів у ручному режимі, що не дає змоги досягти поставлених завдань щодо підвищення ефективності. У зв’язку з цим запропоновано низку перспективних напрямів запровадження механізмів інтелектуального управління в діяльності органів публічної влади України, які можуть стати основою дорожньої карти для наступного етапу інтелектуалізації управлінських процесів

Ключові слова


органи публічної влади; публічне управління; інтелектуалізація управлінських процесів; інтелектуальні технології; механізми інтелектуального управління; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


About the Government Digital Service. Blog Government Digital Service. Retrieved from: https://gds.blog.gov.uk/about/

AI Policy – South Korea. Retrieved from: https://futureo­flife.org/ai-policy-south-korea/?cn-reloaded=1

Benchmark Case Study / South Korea. Retrieved from: https://4irpotential.africa/wp-content/uploads/2019/10/CS_SOUTHKOREA_V01PAGES.pdf

Embracing Innovation In Government. Global Trends 2019. Retrieved from: https://trends.oecd-opsi.org/ embracing-innovation-in-government-global-trends-2019.pdf

Fenn, Jackie and Raskino, Mark (2008). Mastering the Hype Cycle. Harvard Business Press, 339 p.

Find out more about the Government Digital Service. Retrieved from: https://civilservicelocal.blog.gov.uk/2019/09/16/find-out-more-about-the-government-digital-service/

GOV.UK Verify overview. Retrieved from: https://www.gov.uk/government/ publications/introducing-govuk-verify/ introducing-govuk-verify

Margetts, Helen, and Naumann, Andre. GOVERNMENT AS A PLATFORM: WHAT CAN ESTONIA SHOW THE WORLD? University of Oxford. Retrieved from: https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/16061/government-as-a-platform.pdf

Mechling, Jerry, Maio, Andrea Di, Howard, Rick. Digital Government Is a Journey Toward Digital Business. Gartner, April 22, 2014. Retrieved from: https://www.gartner.com/en/documents/2715517

Karpenko, O. V., Osmak, A. S. (2018). Cifrova tehnologiya «blokchejn» v derzhavnomu upravlinni: sutnist, perevagi ta riziki zastosuvannya [Blockchain digital technology in public administration: essence, advantages and risks of application]. Teoretichni ta prikladni pitannya derzhavotvorennya : elektron. nauk. fah. vid. / Odes. region. in-t derzh. upr. Odesa. Is. 21. Retrieved from: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/E-21.pdf

Kujbida, V. S., Karpenko, O. V., Namestnik, V. V. Cifrove vryaduvannya v Ukrayini: bazovi definiciyi ponyatijno-kategorialnogo aparatu [Digital governance in Ukraine: basic definitions of the conceptual and categorical apparatus]. Visnik NADU. Seriya «Derzhavne upravlinnya». 2018. Is. 1. Р. 5–10 [in Ukrainian].

SingPass mobile app to become main gateway to access government services. Retrieved from: https://www.opengovasia.com/singpass-mobile-app-to-become-main-gateway-to-access-government-services/

Six dimensions of the agile enterprise. Retrieved from: https://www.strategyand.pwc.com/us/en/reports/2020/six-dimensions-of-the-agile-enterprise.html

The digital economy, innovation and competition. Retrieved from: http://www.oecd.org/daf/competition/OECDwork-Digital-Economy-Innovation-Competition2017-web.pdf

Transforming GOV.UK: the future of digital public services. Retrieved from: https://gds.blog.gov.uk/2019/11/05/transforming-gov-uk-the-future-of-digital-public-services/

Karpenko, O. V. et al. (2020). Cifrove vryaduvannya [Digital governance]. Monografiya. Kyiv : IDEYa PRINT, 336 р. [in Ukrainian].