DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-2(97)-2020-5-9

Формування соціально-інституційного конструкту цифрової дипломатії

Oleksandr Karpenko, Artem Rybchenko

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність формування сучасного соціального конструкту публічної дипломатії шляхом реформування в Україні системи дипломатичної служби на всіх її організаційно-структурних рівнях за допомогою впровадження повсюдного цифрового врядування, а також налагодження успішних комунікацій між інститутами держави та громадянського суспільства. Запропоновано ухвалити регулюючі нормативно-правові акти, за допомогою яких стимулюватиметься опанування цифрових компетенцій у дипломатичній сфері із залученням недержавних організацій, які формально та неформально представляють Україну на міжнародній арені. Доведено, що відсутність єдиного стратегічного підходу та неузгодженість у здійсненні цифрових трансформацій на всіх організаційно-структурних рівнях дипломатичної служби значно знижує результативність упровадження будь-яких новацій. Визначено, що брак професійних кадрів, які володіють цифровими навичками та ефективно використовують свій креативний потенціал, призводить до формалізму, малоефективності та статичності дипломатичних процедур, а також спричинює стагнацію розвитку нових комунікативних практик зовнішньополітичного дискурсу. Рекомендовано запровадити в МЗС України посаду заступника міністра з цифровізації (CDTO) для здійснення інституційного управління сферою впровадження інструментарію цифрової дипломатії.


Ключові слова


дипломатична служба; креативність; публічна дипломатія; соціальний конструкт; цифрова дипломатія; цифрові трансформації; цифрові комунікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


McPhail, T. L. (2010). Global Communication: Theories, Stakeholders, and Trends. Burn this book. 3rd ed. Wiley-Blackwell, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

P. 89. Retrieved from: https://books.google.com.ua/books?id=heEppDtfkNoC&pg=PA89

Nye, J. S. Jr. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York, NY : Public Affairs. Retrieved from: https://www.academia.edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_-_Joseph_S._Nye_Jr

Pagovski, Z. Z. (2015). Public Diplomacy of Multilateral organizations: the Cases of NATO, EU, and ASEAN. Los Angeles, LA : Fuguero Press. Retrieved from: https://www.uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/useruploads/u33041/Public%20Diplomacy%20of%20Multilateral%20-%20Full%20June%202015.pdf

Cull, N. J. (2006). «Public Diplomacy» Before Gullion: The Evolution of a Phrase. Retrieved from: https://www.uscpublicdiplomacy.org/blog/public-diplomacy-gullion-evolution-phrase

Makiavelli, Nikkolo (2007). Florentiiski khroniky Derzhavets [Florentine chronicles. The statesman]. A. Perepadi (per.). Kharkiv : Folio.

What is Public Diplomacy? (2008). Public Diplomacy Alumni Association. Retrieved from: http://www.publicdiplomacy.org/1.htm

Hutsal, S. A. (2015). Publichna dyplomatiia ta stratehichni komunikatsii: vyznachennia kontseptualnykh osnov [Public diplomacy and strategic communications: defining conceptual foundations]. Mizhnarodni vidnosyny. Seriia «Politychni nauky». Is. 9. Retrieved from: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2902

Kabinet Ministriv Ukrainy. (2020). Deiaki pytannia diialnosti pidrozdiliv z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovykh transformatsii i tsyfrovizatsii tsentralnykh ta mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady ta zastupnykiv kerivnykiv tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady, oblasnykh, Kyivskoi ta Sevastopolskoi miskykh derzhavnykh administratsii z pytan tsyfrovoho rozvytku, tsyfrovykh transformatsii i tsyfrovizatsii : postanova № 194. Ofits. visn. Ukrainy. Is. 23. St. 883. P. 250 [in Ukrainian].

Karpenko, O. V., Humenna, K. R., Denysiuk, Zh. Z., Zaporozhets, T. V., Karpenko, Yu. V., Kiliievych, O. I. ...

Shaikhet, S. O. & Karpenko, O. V. (Ed.). (2020). Tsyfrove vriaduvannia [Digital Governance]. Kyiv : IDEIa PRYNT, 336 p. [in Ukrainian].