DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(96)-2020-95-102

Державна кіберосвіта та інструменти підвищення рівня цифрової компетентності населення України

Oleksandr Karpenko, Leonid Arsenovych

Анотація


У статті обґрунтовано необхідність формування системи державної кіберосвіти в Україні. Сформульовано потреби в опануванні базових цифрових компетенцій, визначено складові навчання у сфері кібербезпеки, запропоновано механізми підвищення загального рівня цифрової компетентності населення, а також визначено пріоритетні шляхи розвитку системи державної кіберосвіти. Запропоновано практичні рекомендації профільним (зацікавленим) центральним органам виконавчої влади щодо підвищення рівня цифрової компетентності населення України.

Ключові слова


кібербезпека; кіберзахист; кіберосвіта; цифрова компетентність; цифрові компетенції; цифрова гігієна; цифрові трансформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Khakery v udari: v Ukraini vdvichi zrosla kiberzlochynnist (2019). Sait informatsiinoho ahentstva «Sohodni». Retrieved from: https://www.segodnya.ua/ua/economics/enews/hakery-v-udare-v-ukraine-vdvoe-vyrosla-kiberprestupnost-1348336.html (Accesed: 26 January 2020).

USTAWA (2018). O krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: z dnia 5 lipca 2018 r. Poz. 1560. Dziennik Ustaw rzeczypospolitej Polskiej. Retrieved from: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1560 (Accesed: 26 January 2020).

A national cyber security strategy (2016). Government Office of Sweden. Retrieved from: https://www.government.se/legal-documents/2017/11/skr.-201617213/ (Accesed: 26 January 2020).

Buriachok, V. L. (2013). Osnovy formuvannia derzhavnoi systemy kibernetychnoi bezpeky [Fundamentals of formation of the state system of cyber security]. Kyiv [in Ukrainian].

Diorditsa, I. (2016). Stan pidhotovky fakhivtsiv u sferi kiberbezpeky [Status of cybersecurity training]. Visegrad Journal on Human Rights. Retrieved from: http://vjhr.sk/archive/2016_6/part_1/11.pdf (Accesed: 26 January 2020).

Korchenko, O. H., Patsira, Ye. V., Hnatiuk, S. O., Kinzeria­vyi, V. M., Kazmirchuk S. V. (2010). Oznakovyi pryntsyp formuvannia klasyfikatsii kiberatak [Essential principle of formation of cyberattack classifications]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia. № 1. Р. 32–38 [in Ukrainian].

Melnyk, S. (2016). Kontseptualni osnovy orhanizatsii profesiinoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv iz kiberbezpeky [Conceptual bases for the organization of professional training of future cybersecurity professionals]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. N 10. Р. 79–88. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_10_9 (Accesed: 26 January 2020).

Pocheptsov, H. H. (2013). Smyslovi ta informatsiini viiny [Meaningful and informational wars]. Informatsiine suspilstvo. Vup. 18. P. 21–27. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/is_2013_18_6 (Accesed: 26 January 2020).

Pohoretskyi, M. A. & Shelomentsev, V. P. (2009). Poniattia kiberprostoru yak seredovyshcha vchynennia zlochynu [The concept of cyberspace as a medium of crime], Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy.

N 2 (2). P. 80 [in Ukraine].

Razry`v v navy`kakh kiberbezopasnosti: obuchenie sleduyushhego pokoleniya (2017). Khosting-provajder «King Servers». Retrieved from: https://habr.com/ru/company/kingservers/blog/342070/ (Accesed: 26 January 2020).

Mintsyfry zapustyt dlia ukraintsiv kursy z tsyfrovizatsii u formati tok-shou (2019). Elektronnyi informatsiinyi resurs LB. ua. Retrieved from: https://ukr.lb.ua/society/2019/12/24/445703_mintsifri_zapustit_ukraintsiv.html (Accesed: 26 January 2020).

Ukaz Prezydenta Ukrainy (2016). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 27 sichnia roku «Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy». Retrieved from: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96/2016 (Accesed: 26 January 2020).

Rozpopriadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy (2018). Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accesed: 26 January 2020).

Prohrama diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy (2019). Uriadovyi portal. Retrieved from: https://program.kmu.gov.ua/meta/ukrainec-akij-hoce-mati-cifrovi-navicki-moze-ih-vilno-nabuti (Accesed: 26 January 2020).

CISA: about the Campaign (2019). Stop.Think.Connect. Official website of the Department of Homeland Security. Retrieved from: https://www.dhs.gov/about-stopthinkconnect (Accesed: 26 January 2020).

Suchasna osvita. Osvita.ua. Retrieved from: https://osvita.ua/school/method/46851/ (Accesed: 26 January 2020).

Informatyka v pochatkovykh klasakh. Retrieved from: https://sites.google.com/site/informatikavpocatkovihk/pro-osoblivosti-vikladanna-informatiki-v-pocatkovij-skoli (Accesed: 26 January 2020).

Informatsiine ahentstvo «Unian». Retrieved from: https://www.unian.ua/economics/finance/1371476-ukrajinski-it-volonteri-zablokuvali-na-rahunkah-teroristiv-13-milyoniv.html (Accesed: 26 January 2020).

Tsentr krashchoho internetu. Retrieved from: https://betterinternetcentre.org/?p=463 (Accesed: 26 January 2020).