DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-1(96)-2020-55-61

Досвід територіальної організації публічного управління в Ісламській Республіці Афганістан в умовах постконфліктного стану

Mohammad Rahman Oghlі Sardar

Анотація


У статті розглянуто проблеми організації публічного управління в умовах подолання наслідків війни в Ісламській Республіці Афганістан. Зазначено, що досвід використання релігійного чинника в ІР Афганістан в процесі державотворення може бути корисним для України, особливо в умовах штучно створеного конфлікту між різними християнськими течіями та їх прихильниками. З’ясовано, що є підґрунтям для потенційного етнокультурного конфлікту між різними мовними та національними меншинами єдиної української нації. Проведено аналіз конституційно-правового режиму здійснення публічного управління в ІР Афганістан. Розкрито особливості побудови системи органів місцевого самоврядування. Досліджено основні фактори впливу на процеси реформування територіальної організації публічного управління в ІР Афганістан. Визначено напрями підвищення ефективності територіальної організації публічного управління. Зазначено, що система публічного управління в ІР Афганістан тотожна системі публічного управління унітарних держав. Її структура відповідає системі державних гарантій, закріплених на рівні Конституції ІР Афганістан, а змістове наповнення розкривається на рівні відповідного законодавства про місцеве самоврядування. Констатовано, що практика здійснення публічного управління демонструє наявність суттєвих недоліків, які частково зумовлені особливостями соціально-економічного розвитку країни, частково – факторами, описаними вище, а частково тимчасовим характером повоєнної організації публічної влади, яка на сьогодні потребує рішучих реформ.
Зроблено висновок, що територіальна побудова системи публічного управління в ІР Афганістан формується на засадах поєднання демократичних принципів доступу населення до влади, централізації державної влади із можливістю делегування повноважень органам місцевого самоврядування, імплементації основних цінностей ісламського вчення в систему світоглядних цінностей і суспільну свідомість громади та осіб, що формують органи публічного управління.


Ключові слова


публічне управління; місцеве самоврядування; державна влада; територіальна організація публічного управління; виконавчі органи; територіальний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Afghanistan District Maps. Retrieved from: https://mapsynch.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fe0f16a7b8da4157a7d7f9451a802d74&entry=8

Azam, A. (2012) For Afghan Officials, Facing Prospect of Death Is in the Job Description. The New York Times. Retrieved from: https://www.nytimes.com/2012/12/09/world/asia/for-afghan-officials-prospect-of-death-comes-with-territory.html

Boex, J., Buencamino, G., Kimble, D. (2011). An Assessment of Afghanistan’s Municipal Governance Framework. IDG Working Paper. № 03.

Independent Election Commission of Afghanistan.

Retrie­ved from: https://web.archive.org/web/201008 27204439/http://www.iec.org.af/eng/content.php?id=5&cnid=24

Pajhwok Afghan News. ADB hands over ’Afghan GeoPortal’ to Kabul. 2/2/19. Retrieved from: https://www.pajhwok.com/en/2019/02/02/adb-hands-over-%E2%80%98afghan-geoportal%E2%80%99-kabul

Ruttig T. The Afghanistan Election Conundrum (12): Good news and bad news about district numbers. Retrieved from: https://www.afghanistan-analysts.org/the-afgha­nis­tan-election-conundrum-12-good-news-and-bad-news-about-district-numbers/

The Constitution of the Islamic Republic of Afghanistan: (Ratified). 2004. January 26. Retrieved from: https://web.archive.org/web/20090305081410/http://president.gov.af/english/constitution.mspx

Sardar, Mokhammad (2019). Problemy ta napriamky zmin publichnoho upravlinnia v IR Afhanistan. Problemy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini: materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu (Lviv, 11–12 kvit. 2019 r.). Lviv: LRIDU NADU. Is. 2 (41).

Р. 62–65 [in Ukrainian].

Taiyb M. Afhanystan v voprosakh y otvetakh. Retrieved from: https://web.archive.org/web/20080411000248/http://www.islam.ru/pressclub/gost/tayib/?print_page