DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(95)-2019-71-76

Інформаційна безпека в умовах реалізації інформаційної політики

Victor Stepanov

Анотація


Стаття присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі –розгляду інформаційної безпеки, як глобальної проблеми в умовах реалізації інформаційної політики держави в єдиному інформаційному просторі. Особливу увагу в роботі автор акцентує на місці інформаційної безпеки в сучасному інформаційному суспільстві та її ролі в державному управлінні на етапі суспільного розвитку. Визначено, що до основних проблем забезпечення інформаційної безпеки належать проблеми загальносистемного характеру, які пов’язані з відсутністю наукового обґрунтування і практичної апробації політики і методології інформаційної безпеки в контексті державної інформаційної політики.

У статті узагальнено матеріал про існуючу практику збору інформації, особливо статистичних даних з використанням інформаційних технологій, що не відповідає завданням державного управління на сучасному етапі суспільного розвитку. Тобто, різноманітність соціальних проблем, які очікують свого рішення, вимагають координації діяльності, посилення взаємодії державних структур та різних неурядових, громадських організацій. Зокрема, впровадження міжгалузевої системи інформації дозволить забезпечити оперативність і ефективність державно-управлінських рішень, стійкість розвитку системи соціального захисту населення, інформаційну безпеку як особистості, так і держави.

Автор аналізує проходження можливих етапів електронної революції, яка будучи безумовно позитивним фактором для розвитку сучасної України, в той же час викликає ряд соціальних наслідків, які важко було передбачити заздалегідь. У першу чергу, мета електронної революції – перехід до електронного державного управління. За допомогою інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) громадяни отримують реальний шанс брати участь у діалозі з владою, впливати на прийняття рішень і висувати власні ініціативи, отримувати детальну інформацію про роботу державних структур, здійснювати контроль за їх діяльністю й ін. Автор вважає,що існуючі сьогодні західні схеми побудови управління державою за допомогою ІКТ не адаптовані до національних реалій і вимагають ретельного аналізу і модифікації. Їх пряме використання ускладнене різними соціально-економічними умовами інформатизації регіонів. До факторів, що визначають регіональну специфіку, автор відносить: цифрову нерівність; низьку компʼютерну грамотність та інформаційну культуру населення; відсутність мотивації у людей брати активну участь в державному і місцевому управлінні; висувати власні проекти; нерегулярне фінансування і багато іншого. Крім цього, інформація і засоби її поширення стають одним з головних джерел і ресурсів політичної влади, де володіння достовірною та повною інформацією дає перевагу в політичному процесі.

Відповідно до цього, в умовах існування відкритих, легкодоступних інформаційних мережах виникає проблема обмеження інформації, яка вважається соціально і економічно небезпечною. При цьому важливе значення набуває забезпечення інформаційної безпеки, де основним продуктом є саме інформація, як невідʼємна частина інформаційної політики, як складова державної національної безпеки.

На думку автора, якщо технічним аспектам інформаційної безпеки в науковому співтоваристві приділяється велика увага, то психологічні аспекти цієї проблеми досліджуються недостатньо. Зокрема, в нормативно-правових документах політика інформаційної безпеки під час формування та реалізації інформаційної політики відображена не на належному рівні, бракує безпосередній звʼязок з державною національною інформаційною ідеологією. У даній статті обґрунтовується думка про те, що при достатній кількості науково-обгрунтованих теорій з інформаційної безпеки України, законодавці приймають нормативно-правові акти без їх належного теоретичного обгрунтування.

На підставі проведеного дослідження автор приходить до висновку, що

захист національних інтересів в інформаційній сфері необхідно проводити через формування автономного виду національної безпеки – інформаційної безпеки України в умовах реалізації інформаційної політики держави. Дана проблема мало вивчена і вимагає подальших досліджень.


Ключові слова


інформаційна безпека; інформаційна політика держави; інформаційне суспільство; державне управління; соціальний захист населення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Constitution of Ukraine: dated June 28, 1996 (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, N 30. P. 141 [in Ukrainian].

Law of Ukraine «On National Security of Ukraine» (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, N 31. P. 241 [in Ukrainian].

Decree of the President of Ukraine (2015). «On the Decision of the National Security and Defense Council dated May 6, 2015 «On the National Security Strategy of Ukraine» dated May 26, 2015 N 287/2015.

Decree of the President of Ukraine (2017). «On the Decision of the National Security and Defense Council dated December 29, 2016 «On the Doctrine of Information Security of Ukraine» dated February 25, 2017 N 47/2017

Horbulin, V. P., Bychenok, M. M., Kopka, P. M. (2008). «Actual problems of systematic provision of information security of Ukraine», Proceedings of International Scientific and Practical Conference «Forms and methods of provision of state’s information security».

P. 79–85 [in Ukrainian].

Hurkovskyi, V. (2002). «Relations between public authorities in the area of information security of Ukraine: organizational and legal issues». Visnyk UADU. N 3.

P. 27–32 [in Ukrainian].

Dzoban, O. P. (2007). «National security of Ukraine: conceptual base and worldview sense». Kharkiv.

p. [in Ukrainian].

Zubkov, S. A. (2005). «Interconnection of politics, science and technology in the age of technogenic civilization». Moscow. P. 224 [in Russian].

Information security of Ukraine. Problems and solutions. Distance roundtable discussion (2001). Natsionalna bezpeka i oborona. N 1. P. 24–29 [in Ukrainian].

Kagalovsky, M. R. (2009). «World Wide Web Standards Developed by E-government». Informatsionnoye obshchestvo. N 2. P. 21–32 [in Russian].

Kuzmenko, B. V., Chaikovska, O.A. (2009). «Protection of information. Part 1. Organizational and legal means to provide information security». Kyiv. 83 p [in Ukrainian].

Manoylo, A. V. (2003). State information policy in special conditions. Moscow. P. 188 [in Ukrainian].

Makarenko, Ye. (2009). Information security of Ukraine amidst current challenges and threats. Osvita rehionu. Politolohiia, psykholohiia, komunikatsii. N 1.

P. 86–94 [in Ukrainian].

Muzyka, O. A. (2006). Value-based and evaluation factor as part of the socio-synergetic paradigm, Rostov-on-Don. P. 211 [in Russian].

Is Ukraine losing in the information war on its territory. Retrieved from: http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=9802

Bell D. The Social Famework of the Information Society. Oxford, 1980.

Herbert, A. S. The global broadcasting system and the national information policy. Pittsburgh, 1996.

Hundley R. O. The Global Course of the Information Revolution: Political, Economic and Social Consequences. RAND, 2000.

Gay M. K. The New Information Revolution. Oxford, 1996.

Drucker P. F. The Next Information Revolution. Forbes ASAP, 1998. August 24.

Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture: End of Milenium. Maiden (Ma.). Oxford: Blackwell Publ., 1998.

Feather J. The Information Society. A Study of Continuity and Change, 2nd ed. L, 1998.

Mas-moudi M. The new world information Order, New York, 1983.

Masuda Y. The information society as postindustrial society, Washington, DC: World Future Society, 1983.