DOI: https://doi.org/10.36030/2310-2837-4(95)-2019-19-24

Соціокомунікативний механізм застосування інстру­ментів нейронної мережі в публічному управлінні

Oleksii Dovhan, Raisa Lenda, Mariia Tsedik

Анотація


Унікальність пропонованого рішення полягає в простоті підходу до розв’язання такої важливої проблеми, як навчання розпізнаванню мови штучного інтелекту. Складність окресленого питання в тому, що мова є надзвичайно багатошаровим утворенням, а її зчитування людиною відбувається на кількох рівнях. Таким чином, основна проблема помилок того ж самого Google Translate та інших криється у тому, що мережа не враховує контекст та семантику мовних одиниць, переклад яких вона здійснює, натомість актуалізуючи їх поодинці. Пропоноване рішення полягає в локалізації смислу нейронною мережею за рахунок віх, або опорних точок, які програма зможе створити самостійно. Головна особливість технології – варіативність: кумуляція мовних одиниць відбуватиметься двома шляхами (накопичуватись будуть як типові мовні одиниці, так і нетипові). Такий підхід дасть змогу створити комплексність результатів кумуляції, надаючи можливість обрати різні шляхи аналізу отриманої мовної бази.
Зазначений підхід дає можливість розглядати текст як діалог не лише автора з собою, читачем, а і дискурсом. Так, репрезентуючи цей діалог, людина не просто «вмонтовує» його в дискурс, але відтворює текст суголосно йому. При цьому носій мови побутує в неперервному діалозі з дискурсом, однією з форм взаємодії з яким виступає текст. Така взаємодія може мати характер як позитивної, так і негативної природи, оскільки Я в дискурсі може не тільки ототожнюватись, а й перебувати в протиставленні. Таким чином, текст розглядається як продуктивне джерело дослідження різноманітних аспектів побутування смислу, які несуть прагматичний початок: текст у такому сенсі сприймається як мисленнєвий експеримент, під час створення якого досвід, пережитий за його рахунок, інтегрується в Я, суголосний із дискурсом.


Ключові слова


смисл; соціокомунікативний механізм управління; публічне управління; дослідження смислу; нейронна мережа; алгоритмізація публічного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Barskij, A. B. (2007). Logicheskie nejronnye seti [Logical neural networks]. Moskva: Internet-Universitet Informacionnyh Tehnologij [in Russian].

Panchenko, T. V. (2007). Geneticheskie algoritmy: uchebno-metodicheskoe posobie [Genetic algorithms: a textbook] / pod red. Ju. Ju. Tarasevicha. Astrahan': Izdatel'skij dom «Astrahanskij universitet» [in Russian].

Gladkov, L. A., Kurejchik, V. V., Kurejchik, V. M. (2006). Geneticheskie algoritmy: uchebnoe posobie [Genetic algorithms] 2-e izd. Moskva: Fizmatlit [in Russian].