Історія журналу

«Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» –найстаріше наукове фахове видання головного державного закладу вищої освіти з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Видання засноване у 1996 році. Виходить щоквартально (4 рази на рік), українською та англійською мовами.

До складу редакційної колегії Вісника входять і активно беруть участь у його формуванні відомі у своїх галузях вчені України та зарубіжних країн.

З 2009 р. усі електронні версії видання «Вісник Національної академії державного управління при Президентові України» передаються на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського НАН України і представлені на порталі в інформаційному ресурсі «Наукова періодика України».

З 2015 р. видання включено до загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та українського реферативного журналу «Джерело».

З 2013 р. Вісник індексується в наукометричній базі  Index Copernicus (ICV 2018 = 64.62)